Kurumsal |
İSG Politikamız

ISG Politikamız

İSG Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği ilkeleri ile işletmemizde, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun çalışma ortamı sağlamak ve “Önce Emniyet” prensibi ile kazasız bir işyeri oluşturmak temel hedefimizdir.

Tekser Vakum A.Ş. tüm faaliyetlerinde, insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak, her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak benimser.

Tekser Vakum A.Ş. iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleyici, proaktif yaklaşımla sistemli, kararlı ve uygulanabilir seviyeyi sürekli yükseltmek amacıyla;

  • Yasal ve diğer şartlara uygun çalışmayı temel alarak, sürekli gelişmeyi,
  • Çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak şekilde çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalığı ve yaralanmalara karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi
  • Toplum ve çevreye saygılı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliğini, tüm faaliyetlerde birinci öncelik olarak dikkate almayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda, eğitim ve diğer faaliyetlerle çalışanlarımızın bilinç düzeyini artırmayı ve davranışlarını olumlu yönde geliştirmeyi,
  • Çalışanların bağlılığı ve memnuniyetindeki başarıyı sürdürmeyi,

ana İş Sağlığı ve Güvenliği politikası olarak benimsemiştir.


KYS-EK-01-04
20.02.2015