Kurumsal |
Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Tekser Vakum A.Ş, sürdürülebilir bir çevre için sorumluluklarının farkında, öncü bir kuruluş olarak faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirgeyebilmek için etkin ve sistematik çevre yönetim yaklaşımı geliştirmiş ve uygulamaya almıştır.

Bu yaklaşım doğrultusunda;

 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
 • Atıkları kaynağında azaltmayı ve geri kazandırmayı,
 • Kaynak tasarrufunu ve Enerji verimliliğini arttırmayı,
 • Çevre boyutları ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartlara riayet etmeyi,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Çalışan, tedarikçi ve müşterilerimizin çevreye duyarlılığını arttırmayı

hedeflemekte ve taahhüt etmekteyiz.

Karbon Ayakizi nedir?

Karbon ayakizi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Daha açık bir anlatımla, günlük yaşamımızı sürdürürken, dünyada bıraktığımız iz, verdiğimiz zarardır. Firmamızın hedefi müşterilerimizin ve çalışanlarımızın çevre bilincini arttırarak çevreye verdiğimiz zararı minimize etmektir.

Karbon Ayakizimizi düşürmek için neler yapabiliriz?

 • Toplu taşıma araçlarını kullanın
 • Ağaç dikin
 • Enerji tasarruflu ampuller kullanın
 • Kağıtlarınızın geri dönüşümde değerlendirilmesini sağlayın
 • Bulaşıklarınızı elde değil makinada yıkayın
 • Geri dönüşümlü paketlenmiş ürünleri tercih edin
 • Elektronik eşyaları ‘’stand by’’ modunda bırakmayın
 • Şarj edilebilir pliileri tercih edin
 • Faturalarınızı online ödeyin
 • Plastik torba kullanmamaya özen gösterin
 • Gereksiz olduğunu düşündüğünüz ışıkları kapatın
 • Klima açık iken kapı ve pencereleri kapatın
 • Ofisi terk ederken, klima, ışık ve monitörleri kapatın
 • Enerji tasarruflu ürünleri tercih edin
 • Doğada çözülen çöp torbaları kullanın

KYS-EK-01-03
20.02.2015