Kurumsal |
Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki Vakum pompalarının satışı ve servis hizmetleri. Yedek parça ve sarf malzemelerinin satışı. PVD Vakum kaplama sistemlerinin, yedek parçalarının ve sarf malzemelerinin satışı ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak tespit etmek, algılamak, yerine getirmek ve bu yolla “MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ”ni sağlamak, belirli bir standardı tutturmak değil, sektörümüzde standardı belirleyen ve sürekli yükselten lider kuruluş olmak, öncelikli hedefimizdir.

Bu hedefe ulaşmak için;

  • ISO 9001 standardına uygun Kalite Yönetim Sistemi kurmayı, yürütmeyi, bu sistemin etkinliğini sürdürerek artırmayı, sürekli iyileştirme hedefini tüm faaliyetlerimiz için yaygınlaştırmayı,
  • Kalite Yönetim Sisteminin kurulumu, yürütmesi ve etkinliğinin arttırılması aşamalarında süreç odaklı olmayı,
  • Tüm faaliyetlerimizi hedeflerle yönetmeyi,
  • Kalite Politikamızın gönüllü uygulayıcıları olan çalışanlarımızın, planlı eğitim faaliyetleri ile yetkinliklerini artırmayı,
  • İletişim araçlarının etkin kullanımı ile ilgili tüm tarafların; müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, taşeronlar ve kamu kuruluşlarının katılımını sağlayarak, karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,
  • Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymayı,
  • Tedarikçilerimizle yaptığımız işbirliğinin gelişimini destekleyen satınalma politikaları izlemeyi,
  • Standart/ların, Yasal Şartların, Müşterilerin ve diğer ilgili tüm tarafların öngördüğü ve mutabık kalınan ve/veya uygulanmak zorunda olunan tüm şartları karşılayarak

TEMEL İLKELERİMİZ olarak benimsedik.


KYS-EK-01-01
20.02.2015

TekserVakum iso kalite belgesi