Yurt İçi Satın Alma Sorumlusu Görev Tanımı


Görevin Amacı:

TEKSER politika ve hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan ürün/hizmet satın almasını gerçekleştirmek amacıyla, istenilen niteliklerde tedarikçi araştırmak, bulmak ve satın alma faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Ana Sorumluluklar:

  • İlgili birimlerden gelen satın alma taleplerin değerlendirilmesi ve onaylı tedarikçilerden temin edilmesi.
  • Alternatif yurt içi tedarikçi araştırmasında bulunmak.
  • Yurt içi tedarikçilerin yönetim sisteminde tanımlandığı periyodlarda değerlendirmeye tabi tutulması ve değerlendirme sonuçlarının Satın Alma müdür’üne raporlanması.
  • Faaliyetleri sonucu oluşan kayıtların düzenli olarak TEKSER ERP yazılımına kaydedilmesi.
  • 5.4-F.01 Kalite Hedefleri ve Proses Performans Göstergeleri İzleme ve Ölçme Tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmek.
  • Yurt İçi Satın Alma görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan Çevre Boyutlarının (Atıklar) yönetim sistemi içerisinde tanımlandığı şekilde yönetimini sağlamak ve işletme içi alınmış güvenlik kurallarına riayet etmek/ettirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymak.
  • Yurt İçi Satın Alma görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamak.
  • Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.

Yeterlilikler:

Zorunlu Tercih Sebebi
Eğitim Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak. Mühendislik, Fen Bilimleri mezunu olmak.
Deneyim 3-5 yıllık satın alma tecrübesi.
Yabancı Dil Okuma, yazma ve konuşma konularında Çok iyi derecede İngilizce bilgisi.
Sahip Olması Gereken Sertifika, Belge ve Özellikler Askerlik görevini tamamlamış (Erkek adaylar için).
25-35 yaş aralığında.
Kalite yönetim sistemleri konusunda eğitimli ve deneyimli.
Sigara kullanmayan.
Bayan.

KYS-EK-02-F.02
20.02.2015