Teknik Servis Teknisyeni Görev Tanımı


Görevin Amacı:

Atölyede gerçekleştirilecek servis hizmetlerinin tanımlı yönetim sistemi şartlarına uygun gerçekleştirilmesi. Atölye genel tertip ve düzenini sağlamak. Atölye faaliyetleri konusunda “Atölye Şefine” raporlamada bulunmak.

Ana Sorumluluklar:

 • Cihazların kurulum, bakım ve onarımını gerçekleştirmek.
 • Cihazların korunmasını ve problemsiz çalışmasını sağlamak.
 • Teknik Servis kapsamında ihtiyaçları tespit etmek ve Atölye Şefi yöneticisi ile paylaşmak.
 • TEKSER çalışma disiplin ve talimatlarına uymak.
 • Teknik servis işlemlerinin Dış Kaynaklı dokümanlarda tanımlandığı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Yapmış olduğu servis hizmetini raporlamak.(TEKSER ERP yazılımına gerçeğe uygun verileri girmek.)
 • Servis hizmetleri sırasında kullanılan makine, ekipman ve teçhizatın (İzleme ve ölçme teçhizatı dahil) tanımlı kullanım şartlarına uygun kullanmak.
 • Servis hizmetleri sırasında kullanılan makine, ekipman ve teçhizatın (İzleme ve ölçme teçhizatı dahil) periyodik bakım hizmetlerini takip etmek ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Servis hizmetleri sırasında kullanılan makine, ekipman ve teçhizatın (İzleme ve ölçme teçhizatı dahil) arıza durumlarının bildirimini yapmak ve arızanın giderilmesini sağlamak.
 • Arıza ve bakım işlemleri sonucu oluşan kayıtların TEKSER ERP yazılımına düzenli bir şekilde zamanında kaydedilmesi.
 • 5.4-F.01 Kalite Hedefleri ve Proses Performans Göstergeleri İzleme ve Ölçme Tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmek.
 • Servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan Çevre Boyutlarının (Atıklar) yönetim sistemi içerisinde tanımlandığı şekilde yönetimini sağlamak ve işletme içi alınmış güvenlik kurallarına riayet etmek/ettirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymak.
 • Servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamak.
 • Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.

Yeterlilikler:

Zorunlu Tercih Sebebi
Eğitim Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak. Makine/Elektrik Teknikeri olmak.
Deneyim 1-2 yıl benzer sektör deneyimi.
Yabancı Dil İngilizce.
Sahip Olması Gereken Sertifika, Belge ve Özellikler B Sınıfı sürücü belgesi.
Kalite yönetim sistemleri konusunda eğitimli ve deneyimli.
Sigara kullanmayan.

KYS-EK-02-F.02
20.02.2015