Satın Alma Müdürü Görev Tanımı


Görevin Amacı:

TEKSER politika ve hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan ürün/hizmet satın almasını gerçekleştirmek amacıyla, istenilen niteliklerde tedarikçi araştırmak, bulmak ve satın alma faaliyetleri ile ithalat işlemlerini gerçekleştirerek ve gümrük operasyonlarını organize ederek birimlerle koordineli olarak tedarikçi/taşeron devreye almak ve değerlendirmek.

Ana Sorumluluklar:

  • Yurt içi ve Yurt dışı Satın Alma sorumlularının Görev tanımlarında bulunan “ Ana Sorumluluklar “ kısmında tanımlı görevleri yerine getirmek.
  • Kendine bağlı çalışan birimlerin koordinasyonunu sağlamak ve Üst yönetime gerekli görülen konularda raporlamada bulunmak.
  • 5.4-F.01 Kalite Hedefleri ve Proses Performans Göstergeleri İzleme ve Ölçme Tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmek.
  • Satın Alma Müdürlüğü görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan Çevre Boyutlarının (Atıklar) yönetim sistemi içerisinde tanımlandığı şekilde yönetimini sağlamak ve işletme içi alınmış güvenlik kurallarına riayet etmek/ettirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymak.
  • Satın Alma Müdürlüğü görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamak.
  • Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.

Yeterlilikler:

Zorunlu Tercih Sebebi
Eğitim Lisans mezunu olmak. İşletme, Mühendislik ya da Fen Edebiyat Fakültesi (Fizik) mezunu olmak.
Deneyim 3-5 yıllık Satın alma ve İthalat departmanında yöneticilik tecrübesi.
Yabancı Dil Okuma, yazma ve anlama konularında iyi derecede İngilizce bilgisi.
Sahip Olması Gereken Sertifika, Belge ve Özellikler Askerlik görevini tamamlamış (Erkek adaylar için).
Evli.
40-50 yaş aralığında.
Kalite yönetim sistemleri konusunda eğitimli ve deneyimli.
Sigara kullanmayan.

KYS-EK-02-F.02
20.02.2015