Depo Sevk Elemanı Görev Tanımı


Görevin Amacı:

Depo ve Sevk hizmetlerinin tanımlı yönetim sistemi şartlarına uygun gerçekleştirilmesini sağlamak ve kontrol etmek. Depo genel tertip ve düzenini sağlamak. Depo ve Sevk hizmetlerinin konusunda “Satın Alma Müdürüne” raporlamada bulunmak.

Ana Sorumluluklar:

 • Gelen veya çıkışı yapılan malzemelerin evraklarının uygunluğunu kontrol ederek teslim almak veya teslim etmek, deponun yapısı, müşteri istekleri ve malzemenin özelliğine uygun şekilde depo yerleşim planına göre yerleştirmek.
 • Malzemelerin hasarsız şekilde teslim alınması, depolanması ve çıkışının yapılması için öngörülen tedbirleri uygulamak.
 • Depolama faaliyeti ile ilgili olarak yasal ve diğer şartlara uygun şekilde tüm evrakları hazırlamak, uygunluğunu kontrol etmek ve ilgili birimlere iletmek.
 • Depolama ve Sevk işlemleri sırasında oluşabilecek uygunsuzluklarla ilgili olarak 8.5.2-F.01 Düzeltici Önleyici Faaliyet İstek Formu doldurmak, 8.5.2-F.01 Düzeltici Önleyici Faaliyet İstek Formu ile malzemeyi depoya almak, 8.5.2-F.01 Düzeltici Önleyici Faaliyet İstek Formu Satın Alma müdürlüğüne ve Yönetim Temsilcisine bildirerek gerekli işlemlerin başlamasını sağlamak.
 • Ürünlerin sevk öncesinde uygun şekilde paketlenmesini sağlamak.
 • Satışı yapılan malzemelerin kargoya verilmesini sağlamak.
 • 5.4-F.01 Kalite Hedefleri ve Proses Performans Göstergeleri İzleme ve Ölçme Tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmek.
 • Arıza ve bakım işlemleri sonucu oluşan kayıtların TEKSER ERP yazılımına düzenli bir şekilde zamanında kaydedilmesi.
 • 5.4-F.01 Kalite Hedefleri ve Proses Performans Göstergeleri İzleme ve Ölçme Tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmek.
 • Depo & Sevk hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan Çevre Boyutlarının ( Atıklar ) yönetim sistemi içerisinde tanımlandığı şekilde yönetimini sağlamak ve işletme içi alınmış güvenlik kurallarına riayet etmek/ettirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymak ve atölye dahilinde uygulanmasını sağlamak.
 • Depo & Sevk hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamak.
 • Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.

Yeterlilikler:

Zorunlu Tercih Sebebi
Eğitim Lise mezunu olmak Lisans mezunu olmak.
Deneyim Depo operasyonları konusunda en az 1 yıllık tecrübe.
Yabancı Dil İngilizce.
Sahip Olması Gereken Sertifika, Belge ve Özellikler Kalite yönetim sistemleri konusunda eğitimli ve deneyimli.
Sigara kullanmayan.

KYS-EK-02-F.02
20.02.2015