Ölçüm araçları

Ürün Kategorisi: Vakum ölçümü ve denetimi
Bütün vakum işlemleri için güvenilebilir ölçüm ve kontrol.
Sizin Beklentileriz:
  • Bütün işlemler için ölçüm sistemleri
  • Gaz ve buharların hassas ölçümü
  • Geniş bir basınç aralığında çoğaltılabilirlik
Bizim Çözümümüz:
  • Bütün uygulamalar için 2,000’den 10-12 mbar’a kadar basınç aralığında aktif ve pasif sensörler kullanan ölçümler.
  • Sezgisel işlemler ve değişken verileri tekrar elden geçirme
  • Basınç anahtarları ve basınç kontrol araçları
  • DAkkS veya 10-8 ‘den 1,000 mbar’e kadar olan basınç aralıklarında fabrika kalibrasyonlu vakum ölçümü
file: single-product.php