Yurt Dışı Satın Alma Sorumlusu Görev Tanımı


Görevin Amacı:

TEKSER politika ve hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan ürün/hizmet satın almasını gerçekleştirmek amacıyla, istenilen niteliklerde yurt dışı tedarikçi araştırmak, bulmak ve satın alma faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Ana Sorumluluklar:

  • İlgili birimlerden gelen satın alma taleplerin değerlendirilmesi ve onaylı tedarikçilerden temin edilmesi.
  • Alternatif yurt dışı tedarikçi araştırmasında bulunmak.
  • Yurt dışı tedarikçilerin yönetim sisteminde tanımlandığı periyodlarda değerlendirmeye tabi tutulması ve değerlendirme sonuçlarının Satın Alma müdür’üne raporlanması.
  • Faaliyetleri sonucu oluşan kayıtların düzenli olarak TEKSER ERP yazılımına kaydedilmesi.
  • 5.4-F.01 Kalite Hedefleri ve Proses Performans Göstergeleri İzleme ve Ölçme Tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmek.
  • Yurt Dışı Satın Alma görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan Çevre Boyutlarının (Atıklar) yönetim sistemi içerisinde tanımlandığı şekilde yönetimini sağlamak ve işletme içi alınmış güvenlik kurallarına riayet etmek/ettirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymak.
  • Yurt Dışı Satın Alma görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamak.
  • Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.

Yeterlilikler:

Zorunlu Tercih Sebebi
Eğitim Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak. Mühendislik, Fen Bilimleri mezunu olmak.
Deneyim 3-5 yıllık yurt dışı satın alma tecrübesi.
Yabancı Dil Okuma, yazma ve konuşma konularında Çok iyi derecede İngilizce bilgisi.
Sahip Olması Gereken Sertifika, Belge ve Özellikler Askerlik görevini tamamlamış (Erkek adaylar için).
30-35 yaş aralığında.
Kalite yönetim sistemleri konusunda eğitimli ve deneyimli.
Sigara kullanmayan.

KYS-EK-02-F.02
20.02.2015