Yönetici Asistanı Görev Tanımı


Görevin Amacı:

Yöneticinin ihtiyaç duyduğu asistanlık hizmetlerini yerine getirmek.

Ana Sorumluluklar:

 • Telefon, posta, kargo trafiğini yönetmek, takip ve kontrol etmek.
 • Verilen metinleri öngörülen formatlar doğrultusunda yazarak, yazışmaları yapmak ve takip etmek.
 • Yurt içi ve Yurt dışı yazışmaları, toplantı tutanaklarını vb. dosyalamak ve gerektiğinde kullanıma hazır durumda tutmak.
 • Seyahat acentesi ile görüşerek tüm birimlerin uçak, otobüs rezervasyonlarını yapmak, biletlerinin alınmasını sağlamak. Otel rezervasyonlarını yapmak, takip etmek.
 • Yöneticisinin randevularını takip ederek, misafirleri karşılamak.
 • Ofis düzenini sağlamak.
 • Raporlamaların hazırlanmasında destek vermek.
 • 5.4-F.01 Kalite Hedefleri ve Proses Performans Göstergeleri İzleme ve Ölçme Tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmek.
 • Yönetici asistanlığı görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan Çevre Boyutlarının (Atıklar) yönetim sistemi içerisinde tanımlandığı şekilde yönetimini sağlamak ve işletme içi alınmış güvenlik kurallarına riayet etmek/ettirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymak.
 • Yönetici asistanlığı görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamak.
 • Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.

Yeterlilikler:

Zorunlu Tercih Sebebi
Eğitim En az Lise mezunu olmak. Yüksek okul mezunu olmak.
Deneyim Yönetici asistanı olarak en az 2 yıl deneyim.
Yabancı Dil Okuma, yazma ve konuşma konularında iyi derecede İngilizce bilgisi. Okuma, yazma ve konuşma konularında Çok iyi derecede İngilizce bilgisi.
Sahip Olması Gereken Sertifika, Belge ve Özellikler Bayan.
Sigara kullanmayan.
MS Office programları konusunda uygulama tecrübeli.
B Sınıfı sürücü belgesi.
Kalite yönetim sistemleri konusunda eğitimli ve deneyimli.

KYS-EK-02-F.02
20.02.2015