Satış Temsilcisi Görev Tanımı


Görevin Amacı:

Sorumluluğundaki ürün/müşteri grubundan elde edilecek satış, kar ve müşteri memnuniyeti hedeflerini gerçekleştirmek amacı ile yeni geliştirilen ve/veya tanımlı ürünlerin / hizmetlerin mevcut ve yeni müşterilere satışını gerçekleştirmek, mevcut müşteri portföyünü genişletmek için yeni müşteriler aramak ve şirkete kazandırmak.

Ana Sorumluluklar:

  • Yeni müşteri kazanmak amacıyla şirket portföyünde olmayan müşterilere ziyaretler yapmak ve sonuçlarını Satış Müdürüne TEKSER ERP yazılımı üzerinden raporlamak.
  • Mevcut hizmetlerle ilgili satış ve kar hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla müşteri ihtiyaçları doğrultusunda teklif hazırlamak ve onaya sunmak.
  • Müşteri riskinin minimum seviyede tutulması ve tahsilatın zamanında yapılmasını güvence altına almak amacıyla müşteri portföyü ile ilgili mali ve hukuki gruplarca risk belirlenebilmesi için gelen istihbarat bilgilerini Satış Müdürüne “TEKSER ERP/Firma listesi/Notlar” kısmı üzerinden raporlamak.
  • Müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla şikayetleri ele almak ve çözümlenmesi için ilgili önerilerini yöneticilerine iletmek.
  • Faaliyeti ile ilgili olarak oluşan kayıtların TEKSER ERP yazılımına düzenli girişini yapmak.
  • 5.4-F.01 Kalite Hedefleri ve Proses Performans Göstergeleri İzleme ve Ölçme Tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmek.
  • Satış Temsilciliği görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan Çevre Boyutlarının (Atıklar) yönetim sistemi içerisinde tanımlandığı şekilde yönetimini sağlamak ve işletme içi alınmış güvenlik kurallarına riayet etmek/ettirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymak.
  • Satış Temsilciliği görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamak.
  • Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.

Yeterlilikler:

Zorunlu Tercih Sebebi
Eğitim Lisans (Mühendislik, Fen Bilimleri(Fizik)) mezunu olmak. Yüksek lisans mezunu olmak.
Deneyim Sektörümüzde veya benzer sektörde satış alanında 1-3 yıllık tecrübe.
Yabancı Dil Okuma, yazma ve konuşma konularında iyi derecede İngilizce bilgisi.
Sahip Olması Gereken Sertifika, Belge ve Özellikler Askerlik görevini tamamlamış (Erkek adaylar için).
B Sınıfı sürücü belgesi (5 yıl aktif kullanan).
SRC belgeli.
25-35 yaş aralığında.
Seyahat engeli olmayan.
Kalite yönetim sistemleri konusunda eğitimli ve deneyimli.
Sigara kullanmayan.

KYS-EK-02-F.02
20.02.2015