Satış Müdürü Görev Tanımı


Görevin Amacı:

Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yönetim sistemi tanımlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini koordine etmek ve sağlamak. Genel müdüre tanımlanmış periyotlarda raporlamada bulunmak.

Ana Sorumluluklar:

  • Satış temsilcisi görev tanımında “Ana Sorumluluklar” kısmında yer alan görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek.
  • Genel müdür tarafından onaylanmış Satış ve pazarlama stratejilerinin uygulanması ve sonuçların Genel müdür’e raporlanması.
  • 5.4-F.01 Kalite Hedefleri ve Proses Performans Göstergeleri İzleme ve Ölçme Tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmek.
  • Satış Müdürlüğü görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan Çevre Boyutlarının (Atıklar) yönetim sistemi içerisinde tanımlandığı şekilde yönetimini sağlamak ve işletme içi alınmış güvenlik kurallarına riayet etmek/ettirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymak.
  • Satış Müdürlüğü görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamak.
  • Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.

Yeterlilikler:

Zorunlu Tercih Sebebi
Eğitim Lisans (Mühendislik, Fen Bilimleri(Fizik)) mezunu olmak. Yüksek lisans mezunu olmak.
Deneyim Sektörümüzde veya benzer sektörde satış yöneticisi olarak 3-5 yıllık tecrübe.
Yabancı Dil Okuma, yazma ve konuşma konularında iyi derecede İngilizce bilgisi.
Sahip Olması Gereken Sertifika, Belge ve Özellikler Askerlik görevini tamamlamış (Erkek adaylar için).
B Sınıfı sürücü belgesi (5 yıl aktif kullanan).
40-50 yaş aralığında.
Seyahat engeli olmayan.
Kalite yönetim sistemleri konusunda eğitimli ve deneyimli.
Sigara kullanmayan.

KYS-EK-02-F.02
20.02.2015