Muhasebe, Mali ve İdari İşler Müdürü Görev Tanımı


Görevin Amacı:

TEKSER politika ve hedefleri doğrultusunda şirketin muhasebe, finansman, insan kaynakları ve idari işler gibi işlemlerini takip edip sonuçlandırmak.

Ana Sorumluluklar:

 • Görevi ile ilgili konularda, mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde şirketi temsil etmek, kamu ilişkilerini sürdürmek.
 • İşletmenin bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili işleri yürütmek.
 • Banka hesapları ile ilgili mutabakat yapmak.
 • Şirketin kasasında bulunan nakit, çek, senet ve diğer menkul kıymetleri kontrol etmek.
 • Muhasebe ile ilgili evrakları ilgili yazılıma girişini yapmak.
 • Müşteri, satıcı ve diğer cari hesapların düzgün ve doğru tutulmasını sağlamak, mutabakat yazıları gönderip karşı tarafın teyidini almak.
 • Satıcıların ürün/hizmet karşılığı ödemelerini gerçekleştirmek; fatura sürecini yürütmek ve sonlandırmak.
 • Nakit akışı raporunun oluşması için günlük olarak verileri girmek.
 • Personel özlük işlemlerini yürütmek ve özlük dosyalarını güncel tutmak ve muhafaza etmek.
 • Belgelerin ve bilgilerin korunması, dosyalanması, kopyalanması ve saklanması ilgili işlemleri yapmak.
 • 5.4-F.01 Kalite Hedefleri ve Proses Performans Göstergeleri İzleme ve Ölçme Tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmek.
 • Muhasebe ve Mali İşler müdürlük görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan Çevre Boyutlarının (Atıklar) yönetim sistemi içerisinde tanımlandığı şekilde yönetimini sağlamak ve işletme içi alınmış güvenlik kurallarına riayet etmek/ettirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymak.
 • Muhasebe ve Mali İşler müdürlük görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamak.
 • Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.

Yeterlilikler:

Zorunlu Tercih Sebebi
Eğitim Lisans mezunu olmak. İşletme Fakültesi mezunu olmak.
Deneyim Muhasebe ve personel özlük işlerinde 3-5 yıllık tecrübe.
Muhasebe ve İdari işler ile alakalı yasal şartlar konusunda 3-5 yıl tecrübe.
MS Office ve Muhasebe programları kullanım konusunda tecrübe.
Yabancı Dil İngilizce.
Sahip Olması Gereken Sertifika, Belge ve Özellikler Kalite yönetim sistemleri konusunda eğitimli ve deneyimli.
Sigara kullanmayan.

KYS-EK-02-F.02
20.02.2015