Atölye Şefi Görev Tanımı


Görevin Amacı:

Atölyede gerçekleştirilecek servis hizmetlerinin tanımlı yönetim sistemi şartlarına uygun gerçekleştirilmesini sağlamak ve kontrol etmek. Atölye genel tertip ve düzenini sağlamak. Atölye faaliyetleri konusunda “Teknik Servis Müdürüne” raporlamada bulunmak.

Ana Sorumluluklar:

 • Teknik servis teknisyeni Görev tanımında tanımlı “Ana Sorumlulukların” yerine getirilmesi ve getirilmesinin sağlanması.
 • TEKSER çalışma disiplin ve talimatlarına uymak ve kendisine bağlı çalışanların uyumunu sağlamak.
 • Teknik servis işlemlerinin Dış Kaynaklı dokümanlarda tanımlandığı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Teknik servis teknisyeninin yapmış olduğu servis hizmetinin uygunluk kontrollerini yapmak ve raporlamak.(TEKSER ERP yazılımına gerçeğe uygun verileri girmek ve girilmesini sağlamak.)
 • Servis hizmetleri sırasında kullanılan makine, ekipman ve teçhizatın (İzleme ve ölçme teçhizatı dahil) tanımlı kullanım şartlarına uygun kullanmak ve kullanımını sağlamak.
 • Servis hizmetleri sırasında kullanılan makine, ekipman ve teçhizatın (İzleme ve ölçme teçhizatı dahil) periyodik bakım hizmetlerini takip etmek ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Servis hizmetleri sırasında kullanılan makine, ekipman ve teçhizatın (İzleme ve ölçme teçhizatı dahil) arıza durumlarının bildirimini yapmak ve arızanın giderilmesini sağlamak.
 • Arıza ve bakım işlemleri sonucu oluşan kayıtların TEKSER ERP yazılımına düzenli bir şekilde zamanında kaydedilmesi.
 • 5.4-F.01 Kalite Hedefleri ve Proses Performans Göstergeleri İzleme ve Ölçme Tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmek.
 • Servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan Çevre Boyutlarının (Atıklar) yönetim sistemi içerisinde tanımlandığı şekilde yönetimini sağlamak ve işletme içi alınmış güvenlik kurallarına riayet etmek/ettirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymak ve atölye dahilinde uygulanmasını sağlamak.
 • Servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamak.
 • Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.

Yeterlilikler:

Zorunlu Tercih Sebebi
Eğitim Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak. Makine Teknikeri, Makine Mühendisi olmak.
Deneyim Vakum Sektöründe/Makine bakım departmanında 3-5 yıllık tecrübe. Atölye şefliği konusunda 3-5 yıl tecrübe.
Yabancı Dil İngilizce Okuma, yazma ve anlama konularında iyi derecede İngilizce bilgisi.
Sahip Olması Gereken Sertifika, Belge ve Özellikler Kalite yönetim sistemleri konusunda eğitimli ve deneyimli.
Sigara kullanmayan.

KYS-EK-02-F.02
20.02.2015